Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

Adj pakistański
N Pakistańczyk

Wordnet angielsko-polski

(a native or inhabitant of Pakistan)
Pakistańczyk

(of or relating to Pakistan or its people or language
"Pakistani mountain passes"
"Pakistani soldiers")
pakistański