Wordnet angielsko-polski

(ospreys)
rybołowy, rybołowate
synonim: family Pandionidae