Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

Paryż

Wordnet angielsko-polski


1. (sometimes placed in subfamily Trilliaceae)
czworolist
synonim: genus Paris

2. (the capital and largest city of France
and international center of culture and commerce)
Paryż: : synonim: City of Light
synonim: French capital
synonim: capital of France