Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

Adj paryski
N Paryżanin

Wordnet angielsko-polski

(a native or resident of Paris)
paryżanin

(of or relating to or characteristic of Paris or its inhabitants
"Parisian restaurants can be expensive")
paryski