Wordnet angielsko-polski

elektronowy mikroskop skaningowy
synonim: scanning electron microscope