Wordnet angielsko-polski

aminotransferaza alaninowa, AlAT, ALAT, ALT
synonim: alanine transaminase
synonim: ALT
synonim: alanine aminotransferase
synonim: ALAT
synonim: serum glutamate-pyruvate transaminase
synonim: serum glutamic-pyruvic transaminase