Wordnet angielsko-polski

(3 to 30 gigahertz)
fala centymetrowa
synonim: superhigh frequency