Wordnet angielsko-polski

silnik dolnozaworowy
synonim: flathead engine
synonim: sidevalve engine
synonim: flathead
synonim: flatty