Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

płd.-zach.
fale krótkie

Wordnet angielsko-polski

(the compass point midway between south and west
at 225 degrees)
południowy zachód
synonim: southwest
synonim: sou'-west
synonim: southwestward