Wordnet angielsko-polski

(pertaining to the Sabbath and its observance)
szabatowy, szabasowy, sabatowy