Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

sobota

Wordnet angielsko-polski

(the seventh and last day of the week
observed as the Sabbath by Jews and some Christians)
sobota
synonim: Sabbatum
synonim: Sat