Wordnet angielsko-polski

elektronowy mikroskop transmisyjny
synonim: transmission electron microscope