Wordnet angielsko-polski

( (Judaism) a portable sanctuary in which the Jews carried the Ark of the Covenant on their exodus)
Namiot Spotkania, Przybytek Mojżeszowy, przybytek