Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

Adj tajwański
N Tajwańczyk

Wordnet angielsko-polski

(of or relating to or characteristic of the island republic on Taiwan or its residents or their language
"the Taiwanese capital is Taipeh")
tajwański
synonim: Chinese
synonim: Formosan