Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

Tanzania

Wordnet angielsko-polski

(a republic in eastern Africa)
Tanzania, Zjednoczona Republika Tanzanii
synonim: United Republic of Tanzania