Wordnet angielsko-polski

(large diverse group of bony fishes
includes most living species)
ryby kościste, doskonałokostne, cienkołuskie, ościste, doskonałokostnoszkieletowe
synonim: subclass Teleostei