Wordnet angielsko-polski

(sawflies)
pilarzowate
synonim: family Tenthredinidae