Wordnet angielsko-polski

(sandarac tree)
cyprzyk czteroklapowy
synonim: genus Tetraclinis