Wordnet angielsko-polski

teatyni, Klerycy Regularni