Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

zobacz: United Nations

Wordnet angielsko-polski

(an organization of independent states formed in 1945 to promote international peace and security)
ONZ, Organizacja Narodów Zjednoczonych
synonim: United Nations