Wordnet angielsko-polski

(radiation lying in the ultraviolet range
wave lengths shorter than light but longer than X rays)
nadfiolet, ultrafiolet, promieniowanie nadfioletowe, promieniowanie ultrafioletowe
synonim: ultraviolet
synonim: ultraviolet radiation
synonim: ultraviolet light
synonim: ultraviolet illumination