Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

Adj ukraiński
N Ukrainiec

Wordnet angielsko-polski

(of or relating to or characteristic of Ukraine or its people or culture)
ukraiński

(the Slavic language spoken in the Ukraine)
język ukraiński