Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

Adj unitariański
N unitarianin

Wordnet angielsko-polski

(of or relating to or characterizing Unitarianism)
unitariański

(adherent of Unitarianism)
unitarianin, unitariusz