Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

Adj wenezuelski
N Wenezuelczyk

Wordnet angielsko-polski

(of or relating to or characteristic of Venezuela or its people
"Venezuelan oil")
wenezuelski