Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) anatomia brzuch, jama brzuszna, podbrzusze, abdomen; biologia brzuch, odwłok;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C brzuch, podbrzusze
(of insects) odwłok

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

brzuch, odwłok (owada)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

jama brzuszna

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

brzuch m

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s brzuch

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n brzuch
odwłok (owada)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PODBRZUSZE

ODWŁOK

Wordnet angielsko-polski


1. (the cavity containing the major viscera
in mammals it is separated from the thorax by the diaphragm)
jama brzuszna
synonim: abdominal cavity

2. (the region of the body of a vertebrate between the thorax and the pelvis)
brzuch: : synonim: venter
synonim: stomach
synonim: belly

Medyczny słownik angielsko-polski © OIM Medland (aut. dr Grzegorz Pałka) Ośrodek Tłumaczeń Medycznych - specjalistyczne tłumaczenia medyczne, farmaceutyczne i chemiczne

Brzuch

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

anat. brzuch

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The Conservative MP Mark Pritchard said the breach in royal security, in which the Duchess of Cornwall was struck in the abdomen by a stick pushed through an open window, according to reports today, must be investigated by a "full independent inquiry".

www.guardian.co.uk

Perhaps it was because of the weight of dressings on my abdomen that I dreamed I was carrying a child.

www.guardian.co.uk

Now that kidneys are removed laparoscopically, she only has four tiny scars on her torso and one longer one in her lower abdomen through which the surgeons brought the kidney out.

www.guardian.co.uk

Betancourt describes being attacked by a swarm of hornets, breaking off their bodies to leave "the still-quivering abdomen embedded in my skin".

www.guardian.co.uk

You're too busy to be running a day care center in your abdomen.
Ty jesteś zbyt zajęta, żeby w brzuchu prowadzić żłobek.

Listen we need to see what's going on in your chest and abdomen.
Posłuchaj, musimy zobaczyć co się dzieje w twojej klatce piersiowej i brzuchu.

Damage seems to have been confined to the lower abdomen.
Uszkodzenia zdają się zamykać w niższej części brzucha.

What we are talking about is feeding a tube into the abdomen.
Mówimy o wprowadzaniu cewnika do jamy brzusznej.

An abundance with 5.7 by 28in the chest and abdomen.
Jeszcze więcej z ranami brzucha z kalibru 5.7 oraz 28.

And then... they would make a cut just above the abdomen.
I wtedy… zrobili nacięcie nad brzuchem. Nie była to poważna rana.

He has gunshot wounds to the chest and the abdomen.
Ma rany postrzałowe klatki piersiowej i brzucha.

His whole abdomen would move up and down, you dig, farting out the words.
Ruszał całym brzuchem, a pierdnięcia układały się w słowa.

Her hands running over the ripples in his abdomen.
Ona wodzi rękami po zarysie mięśni na jego brzuchu.

That's never happened before chest, your abdomen-- you feel anything there?
To się jescze nigdy nie zdarzyło. Klatka piersiowa, brzuch... Czy tam coś czujesz?

To continue, its chest and abdomen were its only vulnerable areas.
Klatka piersiowa i podbrzusze to jego jedyne słabe punkty.

Your husband sustained bullet wounds to his chest and abdomen.
Pani mąż został ranny w klatkę piersiową i podbrzusze.

I had 10 pounds of ascites swelling in my abdomen.
Miałam 4,5 kg złośliwej opuchlizny w moim brzuchu.

They should have cut open the abdomen first.
Najpierw powinno się otworzyć jamę brzuszną.

Pain could be caused by a blind uterus hidden in his abdomen.
Ból może być spowodowany przez przez zarośniętą macicę gdzieś w jego ciele.

The docs found a knife blade broken off in her abdomen.
Lekarze znaleźli w jej brzuchu złamane ostrze noża.

Page me when you get her abdomen open.
Dajcie mi znac na pagera, jak otworzycie jej brzuch.

We fertilized an egg and implanted it into my abdomen.
Zapłodniliśmy jajeczko i umieściliśmy je w moim brzuchu.

Two bodies, both with nearly identical stab wounds in the chest and abdomen.
Dwa ciała, obydwa z niemal identycznymi... ranami kłutymi na klatce piersiowej i brzuchu.

She was stabbed six times, in the abdomen.
Dźgnięto ją sześć razy w tułów.

I'm Jarod, and do not forget my abdomen, the unforgettable?
Jestem Jarod nie zapominałbyś przecież mojego kaloryferka, nieprawdaż?

She has an abnormal growth in her abdomen.
Ma niezwykły wzrost tkanek w brzuchu.

Frankie Flynn, 38, gunshot wounds to the head and the abdomen.
Frankie Flynn, lat 38, rana postrzałowa głowy - i brzucha.

We start the incision from the abdomen, up.
Nacięcie zaczynamy na brzuchu, w górę.

Now, what about the incision in his abdomen?
A co z tym nacięciem na brzuchu?

One is a series of painful shots injected into your abdomen and kneecap.
Pierwsza to seria bolesnych zastrzyków aplikowana w podbrzusze i rzepkę kolanową.

Blunt trauma to the chest and abdomen from bricks, abdominal pain.
Tępy uraz klatki i brzucha od cegieł, ból brzucha.

I need to get to her abdomen.
Muszę się dostać do podbrzusza.

We'il pack the abdomen with tissues and examine him thoroughly.
Zatkamy dziurę w brzuchu, a potem dokładnie go przebadamy.

Just don't tickle me in my lower abdomen.
Tylko nie gilgocz mnie w podbrzusze.

The pain started in his abdomen near his intestine.
Ból się zaczął w jego brzuchu, w pobliżu jelit.

Time of death, approximately 2100 hours... from three stab wounds to the abdomen.
Czas zgonu, około 21:00, zmarła od trzech pchnięć nożem w brzuch.

Dawson, Shay, she's got a steak knife stuck in her abdomen.
Dawson, Shay, ma wsadzony nóż kuchenny w brzuch.

He's got a stab wound to his abdomen.
W brzuchu ma ranę od noża.

During the bitter process your abdomen will naturally contract
W czasie gorzkiego procesu... twój brzuch naturalnie się napina.

Circulation of abdomen preserves the bone marrow in the skull piece.
Krążenie w podbrzuszu zachowuje szpik kostny fragmentu czaszki. Bardzo dobrze.

Agent Gibbs, found a wound in her abdomen.
Agent Gibbs, znalazłem ranę w jej brzuchu.

A 12-year-old boy fell off his bike, hitting his abdomen against the handlebars.
letni chłopiec spadł z roweru, uderzając brzuchem o kierownicę.

You really do have a magnificent abdomen.
Rzeczywiście masz wspaniały brzuch.

Do you have such a heroic abdomen?
Taki ma pan bohaterski brzuch?

What about this gunshot wound to the abdomen?
Co z tym strzałem w brzuch?

He says he feels the vibrations in his abdomen, but not his hands.
Mówi, że czuje wibracje w swoim brzuchu, ale nie w dłoniach.

Couple of fang marks in the abdomen there.
Ślady pary kłów na brzuchu.

Todd Kinney, 31 years old, stab wound to the abdomen, 7040 and falling.
Todd Kinney, 31 lat, rana kłuta w brzuch, ciśnienie 7040 i spada.

This is a way to train the abdomen
To jest sposób by trenować brzuch.

How would a neo-plastic growth in his abdomen explain...
Jak niby narośl neoplastyczna w brzuchu miałaby tłumaczyć...

It's a large glandular organ in your abdomen.
To jeden z ważniejszych organów w pańskim brzuchu.

We're going to put this piece of skull in Mr. Dunn's abdomen.
włożymy ten kawałek czaszki do brzucha Pana Dunn'a? Dlaczego?