Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

school-leaver, (US) graduate

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C person taking a school-leaving examination
(high school) graduate

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

GRADUATE

Nowoczesny słownik polsko-angielski

grade-school graduate