Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) wyrzeczenie się, poniechanie, rezygnacja; odstąpienie od przekonań; historia abiuracja; religia odprzysiężenie się;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

wyparcie się

rezygnacja

poniechanie

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

odprzysiężenie się

Słownik internautów

wyrzeczenie się

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

odwołanie przysięgi

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

odwołanie

wyparcie