Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) geografia ablacja; medycyna amputacja, usunięcie; technika odcięcie, odjęcie; lotnictwo chłodzenie ablacyjne, ablacja;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

chłodzenie ablacyjne, ablacja

Nowoczesny słownik języka angielskiego

amputacja, usunięcie
ablacja

Nowoczesny słownik angielsko-polski

odjęcie

usunięcie

odcięcie

wycięcie

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

usunięcie n, odcięcie n, odjęcie n

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

usunięcie, odcięcie, odjęcie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ODJĘCIE [MED.]

ODERWANIE [MED.]

ABLACJA [GEOL.]

Wordnet angielsko-polski


1. (the erosive process that reduces the size of glaciers)
ablacja


2. (the erosive process that reduces the size of glaciers)
ablacja, spłukiwanie: :

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

ablacja

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

geogr., geol. ablacja
spłukiwanie
~, glacial - ablacja lodowcowa
~, pluvial ablacja deszczowa, spłukiwanie deszczowe
~, soil ablacja glebowa, spłukiwanie gleby

Słownik techniczny angielsko-polski

ablacja f

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

So once the physician verifies that the focus spot is on the target he has chosen, then we move to perform a full-energy ablation like you see here.
Kiedy więc lekarz potwierdzi, że punkt skupienia jest na obranym celu, przechodzimy do ablacji przy użyciu pełnej energii, jak ta widoczna tutaj.

TED