Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) obmywanie, mycie się; ablucja, rytualne obmywanie; militarny umywalnia;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (usu pl, act of washing oneself) ablucja

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

ablucja, rytualne obmywanie

Nowoczesny słownik języka angielskiego

umywalnia, ablucja, (żart.) perform one's ~ myć się

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

obmywanie n, zmywanie n, ablucja f

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

obmywanie, zmywanie, ablucja

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ABLUCJA

Wordnet angielsko-polski

(the ritual washing of a priest's hands or of sacred vessels)
ablucja

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

obmycie
liturg. ablucja

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

obmycie

umycie

Słownik religii angielsko-polski

ablucja f

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

At another nearby polling station in a mosque and madrassa complex, voters proceeded smartly from the cardboard voting booths to the ablution area for worshippers, where they set about removing the supposedly permanent ink stains from their right index fingers.

www.guardian.co.uk

Women make ablution After monthly, But this another.
Wiem, że religijne kobiety oczyszczają się po menstruacji, ale to co innego.

May I take the ewer, Papa? I'll bring it after my ablution.
May ja biorę dzban, Tatę? przyniosę to po mojej ablucji.