Wordnet polsko-angielski

(a painter of abstract pictures)
abstractionist, abstract artist

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C abstractionist

Nowoczesny słownik polsko-angielski

abstractionist