Wordnet polsko-angielski

(a colorless flammable gas used chiefly in welding and in organic synthesis)
acetylene, ethyne, alkyne
synonim: etyn
synonim: narcylen

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

acetylene

Słownik polsko-angielski mLingua © Internetowe Centrum Tłumaczeń mLingua

acetylene, ethine

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

acetylene n

Słownik środowiska polsko-angielski

m chem. acetylene

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

chem. acetylene

Słownik techniczny polsko-angielski

m acetylene, ethine

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

chem. acetylene