Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Adriatic

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adj., geogr. Adriatic