Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

lawyer's, attorney's, solicitor's, barrister's, advocatory
adwokacka kancelaria: barrister's officeadwokacka opłata: attorney's charge, attorney's feeadwokacka porada: legal advice, counsel's opinion, attorney's opinion, opinion of counseladwokacka praktyka: law practiceadwokacka rada: Council of the Bar, Bar Council, General Council of the Baradwokacki immunitet: advocate's privilegeadwokacki przymus: obligatory assistance of an advocateadwokacki zespół: solicitors' offices, barristers' officesadwokackie honorarium: barrister's fee, counsel's fee, lawyer's feeadwokackie koszty: solicitor's costsdopuszczenie do wykonywania praktyki adwokackiej: admission to the Barkruczek adwokacki: lawyer 's trickrachunek kosztów adwokackich: bill of solicitor costs

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

barrister's, ~forensic

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj lawyer’s, barrister’s, solicitor’s

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

advocate, barrister~ Naczelna Rada Adwokacka - the Central Board of Lawyers, the Bar Council (UK)

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

LAWYER'S

ATTORNEY'S

FORENSIC

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

advocatory