Słownik polsko-angielski

lotn. aerodyne
~ bez napędu silnikowego - motorless aerodyne
~ lądowa - ground aerodyne, land aerodyne
~ specjalna - special aerodyne
~ wodna - water aerodyne
~ wodnolądowa - amphibious aerodyne
~ z napędem silnikowym - motor-powered aerodyne

Wordnet polsko-angielski

(a non-buoyant aircraft that requires a source of power to hold it aloft and to propel it)
heavier-than-air craft
synonim: statek powietrzny cięższy od powietrza

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f (aparat latający cięższy od powietrza) aerodyne

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

aerodyne