Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) prawniczy pisemne oświadczenie złożone pod przysięgą;
make an affidavit - prawniczy złożyć pisemne oświadczenie pod przysięgą;
make an affidavit - prawniczy złożyć pisemne oświadczenie pod przysięgą;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C pisemneoświadczenie pod przysięgą
to make/swear an ~ składać pisemne oświadczenie pod przysięgą

Nowoczesny słownik angielsko-polski

pisemne oświadczenie złożone pod przysięgą

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

affidavit

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n łac. affidavit, dobrowolne pisemne oświadczenie pod przysięgąaffidavit of assets wyjawienie majątku to administer an affidavit zakazywać złożenia oświadczenia to attest an affidavit być świadkiem złożenia oświadczenia to make an affidavit składać oświadczenie pod przysięgą to take affidavit składać pisemne oświadczenie pod przysięgą

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

affidavit łac., pisemne oświadczenie złożone pod przysięgą

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n form. pisemna deklaracja pod przysięgą

Słownik internautów

pisemna deklaracja pod przysięgą

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

oświadczenie do protokołu, kopia potwierdzona pod przysięgą, poświadczone urzędowo oświadczenie, certyfikat (zaświadczenie)
affidavit of assets: wyjawienie majątku
to administer an affidavit: zakazać złożenia oświadczenia
to attest an affidavit: być świadkiem złożenia oświadczenia
to make (swear) an affidavit: złożyć oświadczenie pod przysięgą
to take affidavit: składać pisemne oświadczenie pod przysięgą