Słownik polsko-angielski

geogr. agglomeration
~ miejska - urban agglomeration, agglomeration of cities
~ miejsko przemysłowa - urban industrial agglomeration
~ przemysłowa - industrial agglomeration

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

agglomeration

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

conurbation, agglomeration~ miejska - urban area/agglomeration

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f (miejska) urban complex

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

urb., PP agglomeration
~ miejska - urban agglomeration, agglomeration of cities
~ miejsko przemysłowa urban industrial agglomeration
~ przemysłowa industrial agglomeration

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

urb., PP agglomeration~ miejska urban agglomeration~ przemysłowa industrial agglomeration

Nowoczesny słownik polsko-angielski

metropolitan area

metro

metro area