Słownik polsko-angielski

aggressor; attacker
~, ewentualny - would-be aggressor
~ posługujący się bronią jądrową - nuclear aggressor

Wordnet polsko-angielski


1. (someone who attacks)
attacker, aggressor, assailant, assaulter
synonim: napastnik

2. (a confident assertive person who acts as instigator)
aggressor: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

aggressor, assailant

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C aggressor

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

aggressor~ kraj - aggressor state

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m aggressor

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m aggressor

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

aggressor

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

attacker

blusterer

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Na UE spoczywa obowiązek pomocy ofiarom, nie agresorom.
The EU has a duty to help the victims, not the attackers.

statmt.org