Słownik polsko-angielski

agrotechnics
~ wojskowa - military agrotechnics

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

agricultural science

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C agricultural technology

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

AGROTECHNY

Słownik środowiska polsko-angielski

f agricultural technology