Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

AHBI (średnia przerwa pomiędzy uderzeniami serca)