Słownik polsko-angielski

szk. academy (pl. academies); college
~ Lotnictwa - Air Force Academy, Air Academy
~ Marynarki Wojennej - Naval Academy
~ Medyczna, Wojskowa - Military Medical Academy
~ Obrony Narodowej - National Defence Academy
~ Sztabu Generalnego - General Staff Academy
~ Wojsk Pancernych - Armour Academy
~ Wojskowa - Military Academy, War College, War Academy

Wordnet polsko-angielski

(a learned establishment for the advancement of knowledge)
academy

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(uczelnia) academy
(uroczystość) ceremony
członek ~mii academician, fellow

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C
1.
(instytucja) academy.
2.
(uroczystość) ceremony

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f academy

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ACADEMY

COLLEGE

CELEBRATION

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f academy
session of celebration, commemorative meeting
Akademia Marynarki Wojennej (skr. AMW) Naval University (Academy)
Akademia Ob-rony Narodowej (skr. AON) National Defence University (Academy)
Wojskowa Akademia Techniczna (skr. WAT) Military University (Academy) of Technology

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

academy (pl. academies)
college
(uroczyste spotkanie) solemn meeting

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

academia

Nowoczesny słownik polsko-angielski

institute