Wordnet polsko-angielski

(one of several distinct subdivisions of a text intended to separate ideas
the beginning is usually marked by a new indented line)
paragraph

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(rozdział) paragraph
(wcięcie) indentation

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C paragraph

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m paragraph

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

INDENTION

INDENTATION

SECTION

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

paragraph

Słownik techniczny polsko-angielski

m indention, paragraph

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

subparagraph

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Wytyczne misji obserwacji wyborów zawierają oddzielny akapit na temat kobiet.
In the electoral observation guidelines there is a specific section on women.

statmt.org

Sprawozdawca podsumował znaczenie morza dla Europy w jednym akapicie.
The rapporteur has summed up the sea's importance to Europe in just one phrase.

statmt.org

artykuł I-44 ustęp 3 akapity trzeci, czwarty i piąty Konstytucji,
Article I-44(3), third, fourth and fifth subparagraphs, of the Constitution,

EU Constitution

3 akapit drugi traktatu WE. Niestety Rada nie odpowiedziała na to pismo do aż do 23 maja 2008 r.
Regrettably, the Council did not reply to this letter until 23 May 2008.

statmt.org