Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

acrocentric adj