Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

axolemma n