Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(zachowanie się) stagy
~ka obsada casting

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj (w formie) theatrical attr
zespół aktorski - troupe, company of actors (objazdowy) touring company

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

AFFECTED

DRAMATIC

SHOWY

STAGY

THESPIAN

HISTRIONIC

Nowoczesny słownik polsko-angielski

drama

acting