Słownik polsko-angielski

adj. up-to-date; present; current

Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

actual, present, up-to-date, current, present, present-day, topical
aktualne okoliczności: actual (factual) circumstancesaktualny adres: present address

Wordnet polsko-angielski


1. (reflecting the latest information or changes
"an up-to-date issue of the magazine")
up-to-date, up to date
synonim: niezwietrzały

2. (of current relevance
"a live issue"
"still a live option")
live: : synonim: niezwietrzały

3. (occurring in or belonging to the present time
"current events"
"the current topic"
"current negotiations"
"current psychoanalytic theories"
"the ship's current position")
current: : synonim: obecny

4. (being or existing at the present moment
"the ship's actual position is 22 miles due south of Key West")
actual: : synonim: niezwietrzały

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

current, present, up-to-date
~ stan wiedzy/rozwoju the state of the art

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

current~ plan amortyzacji - up-to-date depreciation schedule~ potrzeby - current needs~ stan techniki/wiedzy technicznej - state of the art~ wartość polisy ubezpieczenia na życie - current value of life policy~ wartość zbiorcza sum ubezpieczenia danego ubezpieczyciela - sums assured in force~ zagadnienia - current issues

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r


1. up to date
2. valid
3. current~e ceny current prices ~y koszt odtworzenia current replacement cost~y system przetwarzania current computing syste

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

adj. up to date, valid ~a wartość obligacji carrying value of bond ~y system przetwarzania current computing system ~y temat point at issue

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

current adj

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MAP: ON THE MAP

CURRENT

OPPORTUNE

TIMELY

TOPICAL

UP-TO-DATE

MOMENT: OF THE MOMENT

GOING

LIVE

Słownik polityki i dyplomacji polsko-angielski

up to date, valid

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj current, topical

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. current
timely
opportune

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

effective

reigning

Nowoczesny słownik polsko-angielski

actual

present

valid

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Dziękuję panu komisarzowi Barnierowi za tę bardzo aktualną inicjatywę i wizję.
I thank Commissioner Barnier for this very timely initiative and for his vision.

statmt.org

Jest on szczególnie aktualny w obliczu powszechnej mobilności pracowników w UE.
It is particularly timely given the widespread labour mobility within the EU.

statmt.org

A więc hasło "uwolnić więźniów politycznych” w Birmie nadal pozostaje aktualne.
The slogan 'release the political prisoners' therefore still stands in Burma.

statmt.org

Więc, ten element został odkryty w 2000 roku, więc jest to względnie aktualny obraz.
So, this thing was discovered in the year 2000, so it's a relatively recent picture.

TED

Tak jak ja to widzę, jedna sprawa z tym związana jest teraz niemal stale aktualna.
As I see it, one issue is now almost in perpetual motion in this connection.

statmt.org