Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc U most active members (of a party) ; party activists

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m cadre

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ACTIVE MEMBERS

Nowoczesny słownik polsko-angielski

activists