Słownik polsko-angielski

adj.,biol.,chem. active
~ chemicznie - adj. chemically active

Wordnet polsko-angielski


1. (disposed to take action or effectuate change
"a director who takes an active interest in corporate operations"
"an active antagonism"
"he was active in drawing attention to their grievances")
active
synonim: czynny

2. (participating readily in reactions
"sodium is a reactive metal"
"free radicals are very reactive")
reactive: : synonim: reaktywny

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

active, ~alive, on the go
~ wypoczynek recreation

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

active~ gospodarczo - economically active~ na rynku opanowanym - active in the captive market~ obrona - active defence~ ograniczenie aktywnej lub pasywnej sprzedaży ostatecznym użytkownikom - restriction of active or passive sales to end users~ środki - active measures~ udział w firmie - active share in a business~ współpraca - active collaboration

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r


1. active
2. positive ~a pozycja active position ~y dochód active income ~y kapitał active capital

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

adj.
1. active
2. going ~a konkurencja active competition ~y dochód active income ~y gospodarczo economically active ~y kapitał active capital

Słownik polsko-angielski mLingua © Internetowe Centrum Tłumaczeń mLingua

active, activated

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

active adj

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ACTIVE

SNAPPY

UP AND DOING

RADIOGENIC

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj active
~e samonaprowadzanie homing guidance

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

adj. active

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

clickable

enabled

Nowoczesny słownik polsko-angielski

alive

proactive

practising

practicing

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Jej bogactwo naturalne ma wiele do zaoferowanie amatorom aktywnego wypoczynku.
The rich natural heritage provides lots of opportunities for the “outdoor person”.

europa.eu

Co najmniej połowa populacji żyje obecnie na obszarach aktywnych sejsmicznie.
Fully half of the human population today live in areas with seismic activity.

statmt.org