Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C allergy sufferer

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

allergist n

Nowoczesny słownik polsko-angielski

allergy sufferer