Wordnet polsko-angielski

(of or denoting or of the nature of or containing a base)
basic
synonim: zasadowy

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

alkaline
ogniwo ~ne alkaline cell

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj chem. alkaline

Słownik polsko-angielski mLingua © Internetowe Centrum Tłumaczeń mLingua

alkaline

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

alkaline adj

Słownik środowiska polsko-angielski

chem. alkaline

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

adj., chem. alkaline

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

adj. alkaline