Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

alcoholic
napój ~ alcoholic drink, intoxicant, intoxicating drink
~ roztwór (do usuwania plam itp.) spirits

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj alcoholic

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

of alcohol, alcoholic~ zakaz sprzedaży napojów - ban on the sale of alcoholic drinks, prohibition

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

alcoholic adj

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ALCOHOLIC

SPIRITUOUS

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. alcoholic

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

boozy

intoxicating

popped

Nowoczesny słownik polsko-angielski

intoxicant

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Nie można budować rynku wewnętrznego biorąc za przykład turystykę alkoholową.
The internal market cannot be built with alcohol tourism as its model.

statmt.org

Dlatego ważne jest, aby nie poddać się wielkiej presji wywieranej przez lobby alkoholowe.
That is why it is important not to bow to the massive pressure being exerted by the alcohol lobby.

statmt.org

Przemysł alkoholowy powinien powstrzymać się od kierowania reklam alkoholu do młodych ludzi.
The alcohol industry should undertake to refrain from directing alcohol advertising at young people.

statmt.org